• Vorupør Vandværk I/S

  Lokalt vandværk

 • Information om vandværket

  Driftstatus OK

  Læs mere
 • I/S Nørre Vorupør Vandværk

  Vandværket på Grønkærvej 4, med råvandsledning

  Om vandværket

Vandværket blev etableret 1935 ved fælles hjælp

 

 

 En epokegørende idé!


 
Nørre Vorupør Vandværk I/S blev etableret den 22. januar 1935. Der blev afholdet et stiftende møde, hvor man blev enige om at starte etableringen af et vandværk i Vorupør. Der blev valgt en bestyrelse, som skulle varetage opgaven. Der blev samme år etableret et vandværk med boring, trykanlæg og installation i jorden til 80 forbrugere til en total anlæggelsessum på kr. 20.000. Befolkningen skulle selv hjælpe til med gravearbejdet til rørføringen. Det var starten på det, der i dag er blevet til et topmoderne vandværk med små 1100 forbrugere.

I dag er kildepladsen godt skjult i Stenbjerg Klitplantage med 3 stk. råvandsboringer. Vandlager opbevares og udpumpningen foregår på vandværket med VLT-styrede pumper, som alt sammen, er beliggende på Grønkærvej 4 i Vorupør. Forbrugerne får vandet urenset og uiltet, direkte fra boringerne og via 2 stk. underjordiske rentvandstanke ved vandværket. Der er ligeledes værksted, lager og kontorfaciliteter på Grønkærvej 4.