Aflæsning af Vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. 
I Vorupør sker det sidste uge i november eller første uge i december.
Vandværket sender måleraflæseren rundt til alle målere, for at få en aflæsning!
Er måleren placeret indvendig og forbrugeren ikke er hjemme smider han en aflæserseddel i postkassen med oplysninger om indsendelse af aflæsningen.
En del af målerne bliver nu fjernaflæst!

Vorupør Vandværk aflæser, som sædvanlig, alle målere og udsender årsopgørelser til alle!
Vorupør Vandværk videregiver alle aflæsninger til Thisted Vand A/S, for afregning af vandafledningsafgift!

Man er altid velkommen til at aflæse vandmåleren og indberette det via vores hjemmeside!

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her

Der kan tilkøbes et aflæsningsdisplay, som skal programmeres til hovedmåleren. Den kan placeres på et givet sted på måleradressen, så andre kan aflæse måleren uden af kigge på hovedmåleren. Se her.

Kontakt Vorupør Vandværk for yderliger info og et eventuelt køb.