Vorupør Vandværks krav til installationer

 

I, de af Vorupør Vandværk katagoriserede fritidshuse, skal vandmåleren placeres i udvendig målerbrønd.

I, de af Vorupør Vandværk katagoriserede helårs huse, er det tilladt med indvendig placering af vandmåleren.

Vandmåleren udleveres og ejes af Vorupør Vandværk, og som følge heraf, er det Vorupør Vandværk, der opstiller krav til vandmålerens placering.
Det er kun Forbrugeren og Vorupør Vandværk, der har adgang til aflæsning af vandmåleren.

 Krav til installationer i udvendig målerbrønd.

 Krav til indvendig installation.

 Eksempel på godkendt målerbrønd.


Ekstra udstyr til vandmålere (ext. display).  Se her
Kun til målere monteret efter 2012.
Prisen for displayet er 1500,- excl. moms.
Bestilles på Mail@voruporvand.dk eller 97938322