Indvindingsboringer


Vandværket har i alt 3 stk. boringer på vores kildeplads, placeret midt i Stenbjerg Klitplantage ved Tyskerbakken i Nørhå, hvorfra der kan indvindes vand og pumpes gennem en godt 6,5 Km lang rørledning, til beholdere liggende ved vandværket på Grønkærvej 4 i Vorupør.
 

Der er indvundet i 2023 ca. 72.000 m3 vand.

 

Vandkvalitet og kontrol


For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Forklaring om de enkelte kontroller følger herunder.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

 

Vandkontroler på Vorupør Vandværks ledningsnet, foretages efter udarbejdet kontrolplan.

Kontrolplanen er bestemt af et gennemsnitligt dagligt vandforbrug for vandværket.

Kontrolplan 2024 - 2028