Vandværket blev etableret i 1935, ved fælles hjælp

 

En epokegørende idé!

Nørre Vorupør Vandværk I/S blev etableret den 22. januar 1935. Der blev afholdet et stiftende møde, hvor man blev enige om at starte etableringen af et vandværk i Vorupør. Der blev valgt en bestyrelse, som skulle varetage opgaven. Der blev samme år etableret et vandværk med boring, trykanlæg og installation i jorden til 80 forbrugere til en total anlæggelsessum på kr. 20.000. Fiskerne skulle selv hjælpe til med gravearbejdet til rørføringen. Det var starten på det, der i dag er blevet til et topmoderne vandværk med små 1100 forbrugere.

 

Se Thisted Dagblads artikel i anledning af Vorupør Vandværks 75 års jubilæum!

  Artikel

 

Den første bestyrelse i Nørre Vorupør Vandværk I/S, i året 1935, bestod af følgende personer: Julius Poulsen, Mads Munk Madsen, Kr. Harbo, Jens Baltesen og Erik Jensen.

 

 Se billede af den første bestyrelse

 

Formænd i Vorupør Vandværk, er herunder linet op i rækkefølge med "regeringsperiode" i årstal.

 

 Se formandsrækken i vandværkets historie