Herunder findes aktuelle nyheder, der vedrører Nørre Vorupør Vandværk I/S

 

Vandforsyning har i dag den 7. august, været afbrudt i en periode om eftermiddagen i dele af forsyningsområdet!

Årsagen var et brud på vandhovedledning på Nordsøvej ved kloak-arbejdet.

Da dele af rørsystemet har været delvist tømt for vand, kan der forekomme iltbobler i vandet ved tapning. Lad det stå stille lidt og boblerne et væk. Det tegn på god iltprocent!

Tak for tålmodigheden!