Vandmålere

 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket leverer derfor vandmålere, til montering i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved jordledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd umiddelbart efter skel.

Under Vorupør Vandværk er der krav om, at måling af vandforbrug i, de af Vorupør Vandværk katagoriserede fritidshuse, skal foregå med måler placeret i udvendig målerbrønd. Krav til målerbrønd kan læses her. I, de af Vorupør Vandværk katagoriserede helårs boliger tillades det, at måleren er placeret indvendig i boligen. Krav til indvendig placeret måler kan læses her.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger uden hindringer. 

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vorupør Vandværk ejer vandmålerne og har vedligeholdelsen af disse, samt har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Vorupør Vandværk aflæser alle forbrugernes vandmåler omkring 1. december hvert år!