Vandanalyse

 

 Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

 

Forklaring på forskellige vandprøver efter godkendt kontrolplan for Vorupør Vandværk:

A-prøve:   Tapsted ved forbruger

B-prøve:   Tapsted ved forbruger (udvidet)

C-prøve:   Borekontrol på kildeplads

E-prøve:   Driftkontrol afgang vandværk