Vorupør Vandværk I/S

Vandværket er placeret på adressen Grønkærvej 4 i Vorupør og forsyner små 1100 forbrugere med rent drikkevand af fineste kvalitet.
Der sker ingen iltning eller filtrering af vandet inden det bliver pumpet direkte ud til vores forbrugere.
Vandet bliver hentet op af vandværkets 3 boringer, som er beliggende midt inde i Stenbjerg Klitplantage, på Tyskerbakken i Nørhå. 
Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computere.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind.
Vandværket udpumper i underkanten af 60 - 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Hårdhed
Drikkevandet i Vorupør er middelhårdt vand, det vil sige ca. 13-15 dH grader.