Hyppigt stillede spørgsmål

 

 

Hvad koster en m3 vand?
Svar: ca. kr. 59 incl. afledningsafgift til Thisted Kommune


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 13-15 dHo


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Kun med vandkande!


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vorupør Vandværk 97 93 83 22


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Ring til Vandværket og vi prøver at hjælpe så godt vi kan!


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Preben Jepsen 24 63 63 84


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Telefonisk til Preben Jepsen 24 63 63 84 eller mail vi hjemmeside: www.voruporvand.dk

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Vorupør Vandværk er et I/S (interessantselskab) det vil sige at alle ejer vandværket og alle hæfter for gælden på lige fod!